główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Janowie

Uchwały VI kadencji Rady Gminy Janów

Uchwały V kadencji Rady Gminy Janów

Uchwały IV kadencji Rady Gminy Janów

Uchwały Rady Gminy z poprzednich kadencji (przed rokiem 2004) udostępniane są na wniosek zainteresowanego przez Sekretarza Gminy.


Rejestr uchwał

Rejestr Uchwał Rady Gminy z poprzednich kadencji znajduje się u Sekretarza Gminy i jest udostępniany na wniosek zainteresowanego. Rejestr Uchwał Rady obecnej kadencji znajduje się w Biurze Rady Gminy.