główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 2/2014
Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2, § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminna Komisja Wyborcza w Janowie w składzie:

Przewodniczący – Monika Gałązka
Zastępca Przewodniczącego – Teresa Bal
Członkowie: Ireneusz Bartkowiak; Elżbieta Małolepsza, Joanna Nguyen; Magdalena Siemion

po rozpatrzeniu wniosków pełnomocników komitetów wyborczych/osób upoważnionych przez pełnomocników zgłaszających kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych i osób wskazanych do składu tych komisji przez Wójta Gminy oraz po zapoznaniu się z wynikami publicznego losowania przeprowadzonego dla ustalenia składów Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7,

uchwala

I. Powołać Obwodowe Komisje Wyborcze w następujących składach:

1) Obwód głosowania nr 1 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawiu; Żuraw, ul. Kościelna 19

1. Renata Ewa Pietrzak zam. Żuraw; zgłoszona przez KWW Andrzeja Gaudzińskiego Mądrzej i Taniej;
2. Izabela Patrycja Solnicka zam. Lipnik; zgłoszona przez KWW „Porozumienie dla Powiatu Częstochowskiego”;
3. Justyna Katarzyna Lampa zam. Żuraw; zgłoszona przez KWW Joanny Ścigaj;
4. Jadwiga Banasiak zam. Żuraw; zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość;
5. Grażyna Stanisława Liberda zam. Żuraw; zgłoszona przez KWW Jedyne Takie Województwo;
6. Anita Magdalena Solak zam. Żuraw; zgłoszona przez KWW Razem dla Gminy Janów,
7. Maciej Robert Haber zam. Zagórze; zgłoszony przez KW PSL;
8. Małgorzata Teresa Ossyra zam. Lusławice ; zgłoszona przez KW PO RP;
9. Ilona Ewa Śrubarczyk-Ociepa zam. Złoty Potoku; wskazana przez Wójta Gminy Janów.

2) Obwód głosowania nr 2 Szkoła Podstawowa w Lusławicach; Lusławice 70

1. Konrad Tomasz Stachurski zam. Janów; zgłoszony przez KWW Andrzeja Gaudzińskiego Mądrzej i Taniej;
2. Joanna Maria Całus zam. Lusławice; zgłoszona przez KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;
3. Danuta Maria Kot zam. Lgoczanka; zgłoszona przez KWW Małgorzaty Grzywny;
4. Natalia Jakubczak zam. Żuraw; zgłoszona przez KW PiS;
5. Marianna Helena Sakowska zam. Janów; zgłoszona przez KWW Jedyne Takie Województwo;
6. Natalia Magdalena Gzik zam. Złoty Potok; zgłoszona przez KWW „Razem dla Powiatu”;
7. Ewa Anna Korzec zam. Ponik; zgłoszona przez KWW Wspólnota Samorządowa;
8. Agnieszka Anna Solak zam. Lusławice; zgłoszona przez KW PO RP;
9. Agnieszka Patrycja Kawecka zam. Lusławice; wskazana przez Wójta Gminy Janów.

3) Obwód głosowania nr 3 Szkoła Podstawowa w Lgoczance, Lgoczanka 1a

1. Małgorzata Katarzyna Bryguła zam. Janów; zgłoszona przez KWW „Porozumienie dla Powiatu Częstochowskiego”;
2. Danuta Krystyna Wierzbicka zam. Lgoczanka; zgłoszona przez KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;
3. Olga Anna Tomzik zam. Złoty Potok; zgłoszona przez KWW Małgorzaty Grzywny;
4. Anna Małgorzata Morawiec zam. Bystrzanowice Dwór; zgłoszona przez KWW Joanny Ścigaj;
5. Paulina Helena Milka zam. Bystrzanowice; zgłoszona przez KW PiS;
6. Ewa Grażyna Trojak zam. Janów; zgłoszona przez KWW Jedyne Takie Województwo;
7. Renata Henryka Tylkowska zam. Bystrzanowice; zgłoszona przez KWW „Razem dla Powiatu”;
8. Elżbieta Małgorzata Solak zam. Ponik; zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem;
9. Joanna Barbara Hamerla zam. Tomiszowice; wskazana przez Wójta Gminy Janów.

4) Obwód głosowania nr 4 Gimnazjum w Piasku; Piasek ul. Żurawska 2

1. Olga Katarzyna Nocuń zam. Piasek zgłoszona przez KWW Joanny Ścigaj;
2. Paweł Żyła zam. Piasek; zgłoszony przez KW PiS;
3. Bartłomiej Jan Kurek zam. Hucisko; zgłoszony przez KWW Razem dla Gminy Janów;
4. Andrzej Zbigniew Izdebski zam. Siedlec; zgłoszony przez KWW „Razem dla Powiatu”;
5. Agnieszka Monika Maciągowska zam. Skowronów; zgłoszona przez KW Samoobrona;
6. Halina Jadwiga Miedzińska zam. Piasek; zgłoszona przez KWW Wspólnota Samorządowa;
7. Alicja Justyna Trojak zam. Pabianice; zgłoszona przez KW PSL;
8. Barbara Stanisława Wilk zam. Janów; zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP;
9. Andrzej Tomasz Nowakowski zam. Ponik; wskazana przez Wójta Gminy Janów.

5) Obwód głosowania nr 5 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu, Siedlec, ul. Szkolna 8

1. Anita Justyna Knysak zam. Lusławice; zgłoszona przez KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;
2.Agnieszka Maria Bal zam. Janów; zgłoszona przez KWW Jedyne Takie Województwo;
3. Justyna Anna Tuora zam. Bystrzanowice; zgłoszona przez KWW Razem dla Gminy Janów;
4. Anna Maria Srokosz zam. Janów; zgłoszona przez KW Samoobrona;
5. Monika Mariola Mizgała zam. Złoty Potok; zgłoszona prz ez KKW SLD Lewica Razem;
6. Jan Leszek Korzec zam. Ponik; zgłoszony przez KWW Wspólnota Samorządowa;
7. Marcelina Aldona Magiera zam. Złoty Potok; zgłoszona przez KW PSL;
8. Katarzyna Grażyna Czechowska zam. Ponik; zgłoszona przez KW PO RP;
9. Aneta Katarzyna Zasuń zam. Janów; wskazana przez Wójta Gminy Janów.

6) Obwód głosowania nr 6 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie, Janów, ul. Szkolna 2

1. Marek Stępień zam. Ponik, zgłoszona przez KWW Od-nowa 13;
2. Marek Ryszard Nowakowski zam. Janów; zgłoszony przez KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;
3. Janusz Marek Bugaj zam. Ponik; zgłoszony przez KW PiS;
4. Iwona Maria Karoń zam. Teodorów; zgłoszona przez KWW „Razem dla Powiatu”;
5. Halina Małgorzata Markowska zam. Ponik; zgłoszona przez KWW Wspólnota Samorządowa;
6. Wioletta Zofia Trojak zam. Janów; zgłoszona przez KW PSL;
7. Mariola Teresa Nowak-Korczyńska zam. Janów; zgłoszona przez KWW Doroty Szmagier;
8. Agnieszka Gabriela Bojanek zam. Janów; zgłoszona przez KW PO RP;
9. Jarosław Krzysztof Zasuń zam. Janów; wskazana przez Wójta Gminy Janów.

7) Obwód głosowania nr 7 Przedszkole w Złotym Potoku, Złoty Potok, Pl. Jana Chrzciciela 31,

1. Marzena Justyna Makles zam. Złoty Potok, zgłoszona przez KWW Andrzeja Gaudzińskiego Mądrzej i Taniej;
2. Anna Katarzyna Radło zam. Złoty Potok, zgłoszona przez KWW „Porozumienie dla Powiatu Częstochowskiego”;
3. Małgorzata Monika Tomzik zam. Lusławice; zgłoszona przez KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke;
4. Rafał Michał Lech zam. Śmiertny Dąb; zgłoszony przez KWW Razem dla Gminy Janów;
5. Józef Nieroda zam. Lgoczanka; zgłoszony przez KWW „Razem dla Powiatu”;
6. Bogusława Elżbieta Nowak zam. Piasek; zgłoszona przez KW Samoobrona;
7. Agnieszka Monika Nocuń zam. Złoty Potok; zgłoszona przez KW PSL;
8. Monika Bobrzyk zam. Piasek; zgłoszona przez KW PO RP;

9. Anna Elżbieta Kita zam. Złoty Potok; wskazana przez Wójta Gminy Janów.

II. Wójt Gminy zapewni niezwłoczne podanie do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych w sposób określony w § 15 powołanej wyżej uchwały PKW z dnia 25 sierpnia 2014 r.

III. Upoważnić Wójta do zorganizowania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie

/-/ Monika Gałązka

Dostępne kategorie:
WYNIKI GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY JANÓW - 30 XI 2014 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu Sesji Rady Gminy Janów
Wyniki wyborów do Rady Gminy Janów i Wójta Gminy Janów - 16 XI 2014
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Janów w dniu 30 listopada 2014 r.
Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Janów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzo
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Janów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydent
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy i na wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie terminu losowania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Janowie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 20 października 2014 roku o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcó
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 października 2014 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Janów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Janów
Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 października 2014 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Gminy Janów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Janów.
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji
Kalendarz wyborczy
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.