główna zawartość
artykuł nr 1

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy i na wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W JANOWIE

z dnia 21 października 2014 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2014 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach przyznanych przez Państwową Komisję Wyborczą, Komisarza Wyborczego w Częstochowie listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Janów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

W wyniku przeprowadzonych losowań w dniu 17 października 2014 r. przez Państwową Komisję Wyborczą, w dniu 18 października 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie oraz 21 października 2014 roku przez Gminną Komisję Wyborczą w Janowie, przyznano następujące numery listom kandydatów na radnych zarejestrowanych przez poniższe komitety wyborcze w wyborach do Rady Gminy Janów na obszarze właściwości Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

Wybory do Rady Gminy Janów:

a) listy kandydatów, które otrzymały jednolite numery przyznane przez Państwową Komisję Wyborczą:

Numer 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwina-Mikke

b) listy kandydatów zarejestrowane w więcej niż jednym okręgu wyborczym, które otrzymały numery przyznane przez Gminną Komisję Wyborczą w Janowie:

Numer 27 - Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Grzywny

Numer 28 - Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Janów

Numer 29 - Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Gaudzińskiego Mądrzej i Taniej

Numer 30 - Komitet Wyborczy Wyborców Joanny Ścigaj

c) listy kandydatów w jednym okręgu wyborczym, które otrzymały numery przyznane przez Gminną Komisję Wyborczą w Janowie:

Numer 31 - Komitet Wyborczy Wyborców Jana Lamcha

Numer 32 - Komitet Wyborczy Wyborców Od-nowa 13

Numer 33 - Komitet Wyborczy Wyborców Doroty Szmagier.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie

/-/ Monika Gałązka

Dostępne kategorie:
WYNIKI GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY JANÓW - 30 XI 2014 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu Sesji Rady Gminy Janów
Wyniki wyborów do Rady Gminy Janów i Wójta Gminy Janów - 16 XI 2014
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Janów w dniu 30 listopada 2014 r.
Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Janów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzo
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Janów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydent
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy i na wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie terminu losowania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Janowie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 20 października 2014 roku o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcó
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 października 2014 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Janów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Janów
Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 października 2014 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Gminy Janów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Janów.
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji
Kalendarz wyborczy
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.