główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej.

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Janów

z dnia 5 września 2014 roku

 w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej.

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

1

Sołectwo Żuraw

1

2

Sołectwo Zagórze

1

3

Sołectwo Okrąglik, Sołectwo Lipnik, Sołectwo Śmiertny Dąb

1

4

Sołectwo Lusławice

1

5

Sołectwo Czepurka, Sołectwo Piasek

1

6

Sołectwo Pabianice, Sołectwo Skowronów

1

7

Sołectwo Siedlec

1

8

Sołectwo Złoty Potok, ulice: Kościuszki, Leśna, Al. Klonów, Polna, Słoneczna, Sosnowa Góra, Mineralna, Wrzosowa

1

9

Sołectwo Złoty Potok, ulice: Krasińskiego, ks. Wenikajtysa,
Mjr Wrzoska, Partyzantów, Pl. Jana Chrzciciela, Sadowa,
Św. Izydora, Witosa, Orzechowa

1

10

Sołectwo Złoty Potok, ulice: Klonowa, Kościelna,
ks. Wdowickiego, Sikorskiego, Św. Józefa, Ogrodowa

1

11

Sołectwo Janów, ulice: Częstochowska, Jurajska, Kościelna, Krótka, Kuźle, Lelowska, Leśna, Makowa, Mickiewicza, Nadrzeczna, Ogrodowa, Polna, Przyrowska, Wesoła, Zielona, Żarecka

1

12

Sołectwo Janów, ulice: Cmentarna, Fiołkowa, Irysowa, Konwaliowa, Kościuszki, Krokusowa, Kwiatowa, Liliowa, Magnoliowa, Pl. Grunwaldzki, Różana, Słoneczna, Słowackiego, Szkolna, Tulipanowa, Żurawska

1

13

Sołectwo Apolonka, Sołectwo Ponik

1

14

Sołectwo Bystrzanowice, Sołectwo Sokole Pole,
Sołectwo Teodorów

1

15

Sołectwo Bystrzanowice Dwór, Sołectwo Góry Gorzkowskie, Sołectwo Hucisko, Sołectwo Lgoczanka

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów

tel. 34 3278 048.

 Wójt Gminy Janów

/-/ Sławomir Krzyształowski

 

Dostępne kategorie:
WYNIKI GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY JANÓW - 30 XI 2014 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu Sesji Rady Gminy Janów
Wyniki wyborów do Rady Gminy Janów i Wójta Gminy Janów - 16 XI 2014
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Janów w dniu 30 listopada 2014 r.
Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Janów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzo
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Janów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydent
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia z dnia 21 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rady gminy i na wójta gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie terminu losowania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Janowie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie z dnia 20 października 2014 roku o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcó
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Janowie
Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 października 2014 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Rady Gminy Janów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Janów
Informacja Wójta Gminy Janów z dnia 6 października 2014 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Gminy Janów, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wójta Gminy Janów.
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji
Kalendarz wyborczy
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.