artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Gminy w Janowie udostępnił możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. Usługę tę udostępniamy za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Żeby skorzystać z tej usługi należy posiadać podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem oraz założone konto na platformie ePUAP. Po wejściu na stronę internetową Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - www.epuap.gov.pl - w katalogu usług należy wyszukać Urząd Gminy Janów, przeczytać opis usługi, a po zalogowaniu w systemie ePUAP przejść do wypełniania formularza.