Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2003 - od nr 5/2003 do nr 34/2005

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne kategorie:
Zarządzenie Wójta Gminy Janów nr 34 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 33 w sprawie: upoważnienia Pełnomocnika ds. Turystyki i Promocji Urzędu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 32 w sprawie Projektu Budżetu Gminy na 2004 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 31 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 30 w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu, przeklasyfikowania
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 29 w sprawie : określenia limitu korzystania z telefonu służbowego
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 27 w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 26 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej dom przeprowadzenia przetargu w trybie zapytanie o cenę
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 25 w sprawie powołania składu osobowego KOMISJI do przeprowadzenia odbioru
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 24 A w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za l półrocze 2003 r
Zarządzenie Wójta Gminy Janów nr 24 w sprawie powołania składu osobowego KOMISJI do przeprowadzenia odbioru
Zarządzenie Wójta Gminy Janów nr 23 w sprawie powołania składu osobowego KOMISJI do przeprowadzenia odbioru
Zarządzenie Wójta Gminy Janów nr 22 sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 20 w sprawie:rozdysponowania rezerwy budżetowej
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 19 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę zamknietych lokali obwodowych komisji wyborczych ds referendum w czasie przerwy w głosowaniu
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 18 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych ds referendum
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 17 w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego dla Zastępczy Wójta Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 16 w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 15 w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu działki nr 2147/417 k.m. 14 położonej w Olsztynie
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 14 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu na rok 2002
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 13 w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzajacego dla pracownika prowadzącego sprawy obronne i obrony cywilnej
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 12 w sprawie: powołania Gminnego Ośrodka Informacji o Unii Europejskiej
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 11 w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 10 w sprawie: powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 9 w sprawie: Ustalenie zasad nagrody Wójta Gminy Janów - konkurs "Janowianin Roku"
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 8 w sprawie: uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 7/2003 z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu "Janowianin Roku"
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 7 w sprawie:uchwalenia regulaminu konkursu "Janowianin Roku"
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 6 w sprawie: powołania zastępczy wójta
Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 5 w sprawie: Uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 1/2002 z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie powołania nieetatowego zastępcy wójta