Uchwały XLII/18 Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 26 lutego 2018 r.

Strona nie została uzupełniona treścią.