Uchwały X Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 2 września 2015 r.

Strona nie została uzupełniona treścią.