artykuł nr 1

PODATKI

artykuł nr 2

Podatki obowiązujące w 2016 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące na rok 2016 zostały przyjęte Uchwałą Nr 82/XIII/15 Rady Gminy w Janowie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2016 rok

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku

Pełny tekst uchwały:

 

Uchwała Nr 82/XIII/15 Rady Gminy Janów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2016 rok

artykuł nr 3

Podatki obowiązujące w 2011 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące na rok 2011 zostały przyjęte Uchwałą Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2011roku

Pełny tekst uchwały:

Uchwała Nr 17/III/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2011 rok.

 

artykuł nr 4

Podatki obowiązujące w 2010 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące na rok 2010zostały przyjęte Uchwałą Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2010roku

Pełny tekst uchwały:

Uchwała Nr 252/XXIX/09 Rady Gminy w Janowie w sprawie: określenia podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.

artykuł nr 5

Podatki obowiązujące w 2009 roku

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące na rok 2009 zostały przyjęte Uchwałą Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku

Pełny tekst uchwały:

Uchwała Nr 164/XX/08 Rady Gminy w Janowie z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie określenia podatków i opłat lokalnych na 2009 rok