Zarządzenia Wójta Gminy Janów - rok 2006 - od nr 210/2006 do nr 329/2006

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne kategorie:
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 329/2006 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 328/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Nr 31/2003 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 327/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 326/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 325/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 324/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 323/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 322/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 321/2006 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 320/2006 w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 319/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 318/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 317/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 316/2006 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 315/2006 w sprawie wprowadzenia zmian i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 314/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 313/2006 w sprawie zmiany klasyfikacji w układzie wykonawczym budżetu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 312/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 311/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 310/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 309/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Modernizacja drogi gminnej D-37, D-74 w miejscowości Lusławice - Okrąglik"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 308/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 307/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 306/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 305/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 304/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 303/2006 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych na terenie Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 302/2006 w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikacji i niezbędnego wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej w gminie Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 301/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Zakup kruszywa mineralnego frakcji 0-63 mm w ilości 1500 ton wraz z transportem na drogę gminną D-37, D-74 Lusławice - Okr
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 300/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 299/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 298/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 297/2006 w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania z
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 296/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 295/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 294/2006 w sprawiepowołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Lusławicach"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 293/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Zagospodarowania centrum miejscowości Lipnik"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 292/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 291/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 290/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 289/2006 w sprawie określenia dnia 9 września 2006 roku - jako soboty pracującej dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 288/2006 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 284/2006 Wójta Gminy Janów z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku, gm
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 287/2006 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 277/2006 Wójta Gminy Janów z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku, gmina Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 286/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 285/2006 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 284/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 283/2006 w sprawie upoważnienie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych oraz do prowadzenia postępowania w sprawie dodatków miesz
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 282/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piasku, gmina Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 281/2006 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 275/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia tymczasowej zmiany godzin i czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 280/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 279/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 278/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 277/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Złotym Potoku, gm. Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 276/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Modernizacja drogi gminnej D-194 w miejscowości Pabianice"
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 275/2006 w sprawie wprowadzenia tymczasowej zmiany godzin i czasu pracy w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 274/2006 w sprawie wprowadzenia tymczasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miejscowości Żuraw w dniach 12 sierpnia /całą dobę/ i 13 sierpnia /do 12.00/ 2006 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 273/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piasku, gmina Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 272/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 271/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 270/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 269/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 268/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na "Zakup kruszywa mineralnego frakcji 0-63 mm w ilości 2000 ton wraz z transportem na drogę gminną D-194 w miejscowości Pabia
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 267/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 266/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 265/2006 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorze
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 264/2006 w sprawie uzupełnienia składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzedu Gminy w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 263/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu Gminy w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 262/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 261/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie wykonawczym gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 260/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 259/2006 w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 258/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 257/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 256/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 255/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 254/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 253/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 252/2006 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do prowadzenia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej i w innych sprawach
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 251/2006 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 250/2006 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 249/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego na wydatki bieżące
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 248/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 247/2006 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2006
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 246/2006 w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Janów w zakresie kontroli wewnętrznej na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 245/2006 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 244/2006 w sprawie uchwalenia regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 243/2006 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 242/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie wykonawczym gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 241/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 240/2006 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej w układzie wykonawczym budżetu
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 239/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i układzie wykonawczym gminy na rok 2006
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 238/2006 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 237/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości należących do Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 236/1-4/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 235/1-4/2006 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 234/2006 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2003 Wójta Gminy Janów z dnia 15 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 233/2006 w sprawie powołania Kierownika Zkaładu Gospodarki Komumalnej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 232/2006 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 231/2006 w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 230/2006 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Janów nr 85/2004 z dnia 29 wrzesnia 2004 roku w sprawie powołania składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 229/2006 w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 228/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Kieronika Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 227/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 226/2006 w sprawie powołania Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 225/2006 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 224/2006 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 223/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 222/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 221/2006 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury - Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 220/2006 w sprawie określenia dni - sobót pracujących dla pracowników Urzędu Gminy Janów
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 219/2006 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Społecznej Rady Programowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 218/2006 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Społecznej Rady Programowej przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 217/2006 w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 216/2006 w sprawie powołania Rady Programowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 215/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 214/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 213/2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 212/2006 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do prowadzenia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej i w innych sprawach.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 211/2006 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie do wydawania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 210/2006 w sprawie powołania obowodowych komisji wyborczych