artykuł nr 1

Projekty uchwał przygotowanych na XLVII Sesję Rady Gminy Janów

artykuł nr 2

Projekty uchwał przygotowanych na XLVI Sesję Rady Gminy Janów

artykuł nr 3

Projekty uchwał przygotowanych na XLV Sesję Rady Gminy Janów

artykuł nr 4

Projekty uchwał przygotowanych na XLIV Sesję Rady Gminy Janów

artykuł nr 5

Projekty uchwał przygotowanych na XLIII Sesję Rady Gminy Janów