artykuł nr 1

Projekty uchwał przygotowanych na XCIV Sesję Rady Gminy Janów

artykuł nr 2

Projekty uchwał przygotowanych na XCIII Sesję Rady Gminy Janów

artykuł nr 3

Projekty uchwał przygotowanych na XCII Sesję Rady Gminy Janów

artykuł nr 4

Projekty uchwał przygotowanych na XCI Sesję Rady Gminy Janów

artykuł nr 5

Projekty uchwał przygotowanych na XC Sesję Rady Gminy Janów