artykuł nr 1

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

W Referacie są zatrudnione następujące osoby : 

 

Stanowisko Imię i NazwiskoNr pokojuNr telefonuAdres e-mail

Dyrektor organizacyjny urzędu

Kierownik Referatu

Iwona Boroń1034 3278 501 wew. 21i.boron@janow.pl

Podinspektor ds. obsługi

sekretariatu

Agata Gołuchowska134 3278 501 wew. 13a.goluchowska@janow.pl
Pracownik ds. obsługi sekretariatu

Anna

Kulik

1

34 3278 501 wew.13

gmina@janow.pl

Inspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

Joanna Hamerla834 3278 501 wew. 18j.hamerla@janow.pl

Podinspektor ds. obsługi Biura Rady Gminy i ochrony przeciwpożarowej

Justyna Nowak934 3278 501 wew. 20rada@janow.pl
Inspektor kancelaryjny i archiwumJoanna Nguyen1834 3278 501 wew. 25archiwum@janow.pl