artykuł nr 1

Placówki oświatowe:

1. Obsługiwane placówki oświatowe:

1) Zespół Placówek Oświatowych w Janowie:

- Szkoła Podstawowa w Janowie;

- Przedszkole w Janowie;

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu,

2) Szkoła Podstawowa w Piasku,

3) Szkoła Podstawowa w Lusławicach,

4) Szkoła Podstawowa w Lgoczance,

5) Przedszkole w Złotym Potoku.

2. Placówki obsługiwane w ramach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

1) Gminny Żłobek w Janowie.