artykuł nr 1

Placówki oświatowe:

1) Zespół - Szkolno - Przedszkolny w Janowie

2) Szkoła Podstawowa w Piasku

3) Szkoła Podstawowa w Lusławicach

4) Szkoła Podstawowa w Lgoczance

5) Przedszkole w Złotym Potoku

6) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu