Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne podkategorie:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
Ukonstytuowane składy obwodowych komisji wyborczych
Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Janów.
POSTANOWIENIE NR 40/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Protokół z losowania składu obwodowej komisji wyborczej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 12 czerwca 2020 r.
Informacja w sprawie pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych
Obwieszczenie Wójta Gminy Janów z dnia 10 czerwca 2020 r.
INFORMACJA w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie korespondencyjne
Wyjaśnienia PKW dotyczące zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r.w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r.w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
POSTANOWIENIE NR 23/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 kwietnia 2020 r.
OBWIESZCZENIE O OBWODACH GŁOSOWANIA
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Janów
Stanowisko PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez gminę Janów - kandydaci i członkowie obwodowych komisji wyborczych
Informacja dla osób chętnych do udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezyde
Zarządzenie Nr 236/2020 Wójta Gminy Janów z dnia 6 lutego 2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Pol
Kalendarz wyborczy
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej