Cennik usług

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH W SPZOZ GMINY JANÓW

 

Lp.

Rodzaj badania lub usługi

Cena

1

Porada lekarska ogólna

45zł

2

Porada lekarza poradni specjalistycznej

75zł

3

Wystawienie obdukcji

50zł

4

Wydanie orzeczenia (zaświadczenia) lekarskiego

50zł

5

Szczepienie przeciwko grypie (ze szczepionką)

25 zł

6

Badanie EKG

20 zł

7

Pomiar RR (ciśnienia tętniczego)

 5 zł

8

Pomiar poziomu glukozy

 5 zł

9

Iniekcja domięśniowa

10 zł

10

Iniekcja podskórna

10 zł

11

Szczepienie

10 zł

12

Zabieg akupunktury

25 zł

13

Zabieg fizjoterapii

 4 zł

14

Zabieg fizjoterapii dla pacjentów SPZOZ Janów

 2 zł

15

Masaż klasyczny

20 zł

16

Masaż częściowy

10 zł

17

Kserokopia dokumentacji medycznej za 1 str.

0.30 zł

18

Wyciąg lub odpis dokumentacji med. za 1 str.

9 zł