Cennik usług

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH W SPZOZ GMINY JANÓW

 

Lp.

Rodzaj badania lub usługi

Cena

1

Porada lekarska ogólna

45zł

2

Porada lekarza poradni specjalistycznej

75zł

3

Wystawienie obdukcji

50zł

4

Wydanie orzeczenia
(zaświadczenia) lekarskiego

50zł

5

Badanie EKG

20 zł

6

Pomiar RR (ciśnienia tętniczego)

 5 zł

7

Pomiar poziomu glukozy

 5 zł

8

Iniekcja domięśniowa

10 zł

9

Iniekcja podskórna

10 zł

10

Szczepienie

10 zł

11

Zabieg akupunktury

25 zł

12

Zabieg fizjoterapii

 4 zł

13

Zabieg fizjoterapii dla pacjentów
SPZOZ Janów

 2 zł

14

Masaż klasyczny

20 zł

15

Masaż częściowy

10 zł

16

Kserokopia dokumentacji medycznej
za 1 str.

0.30 zł

17

Wyciąg lub odpis dokumentacji med.
za 1 str.

9 zł