główna zawartość
artykuł nr 1

Rada Społeczna działająca przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

 

1. Przewodnicząca Rady Społecznej
 
- Edward Moskalik

2. Członkowie:
a) Przedstawiciel Wojewody Śląskiego
  - Ewa Piekarska
b) Przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Janów:
  - Alina Kaczmarek
  - Artur Słabosz
  - Henryk Srokosz
  - Wanda Bielas
  - Stefan Zatoński