główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Żuraw, Złoty Potok, Piasek

WÓJT GMINY JANÓW
ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości :

 

Zgodnie z art. 27, art. 28 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 67 ust. 1, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t. j. Dz. U. z 2018, poz. 121 / oraz na podstawie § § 3, 4, 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  / t. j.  Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 / oraz Uchwały Rady Gminy w Janowie Nr 49/VII/11 z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Janów  i Zarządzeń Wójta Gminy Janów : Nr 421/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku, Nr 394/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku, Nr 463/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku oraz uchwały Nr 311/XXXV/10 z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Janów i w związku z art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia  2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2017 r. ,poz. 2196 ze zm. ) oraz Zarządzeń: Nr 483/2017 z dnia 18 września 2017 r., Nr 553/2018 z dnia 2 lutego 2018 r., 648/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych działek objętych przetargami.

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Okrąglik, Pabianice, Piasek, Teodorów
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 22 lipca 2020 r.
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 22 lipca 2020 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Piasek, Zagórze, Złoty Potok.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości
Wykaz z dnia 21 maja 2020 nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz z 6 maja 2020 r. na dzierżawę i najem nieruchomości do zarządzenia nr 279/2020.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Piasek, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz z 6 maja 2020 r. na dzierżawę nieruchomości do zarządzenia nr 280/2020.
Wykaz na dzierżawę cz. działki 910-6 w Złotym Potoku do zarządzenia nr 280/2020 z dnia 06.05.2020
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18.03.2020
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Janów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw, Piasek
Rok 2019
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Apolonka, Janów, Lipnik, Piasek, Siedlec, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 28.10.2019 r.
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy - wykaz z dnia 25.09.2019 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Pabianice, Piasek
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do użyczenia - wykaz z dnia 25.09.2019 r.
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w następujących miejscowościach: Apolonka, Janów, Teodorów, Zagórze, Złoty Potok, Żuraw
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 12 października 2019 roku do 11 października 2029 roku
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy na okres od 25 sierpnia 2019 roku do 22 maja 2022 roku
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 25.07.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 1.07.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Złoty Potok, Żuraw, Piasek.
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 6.06.2019
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Janów
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - wykaz z dnia 7.05.2019
głoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Pabianice, Piasek, Janów, Żuraw,
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 23.04.2019
Wykaz zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 06.03.2019
Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do dzierżawy - Złoty Potok cz. dz. 1269/1 oraz cz. dz. 1270
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Siedlec, Zagórze, Apolonka, Lipnik, Pabianice, Janów,
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Żuraw, Złoty Potok, Piasek
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 13.08.2018
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: Apolonka, Bystrzanowice, Lipnik, Pabianice, Janów
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do najmu - Złoty Potok
Ogłoszenie nieograniczonego przetargu ustnego na przetargi ustne na najem nieruchomości (lokal przy Placu Grunwaldzkim 9)
Wykaz nieruchomości Gminy Janów przeznaczonych do sprzedaży - wykaz z dnia 29.05.2018
Wykaz nieruchomości - lokalu będącego własnością Gminy Janów przeznaczonego do najmu na okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2021 roku.
Wykaz nieruchomości będących własnością/we władaniu Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy na okres od 14.05.2018 r. do 31.12.2020 r.
Wójt Gminy Janów ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Siedlec, Żuraw, Złoty Potok, Piasek.
Wykaz nieruchomości - powierzchni użytkowej w budynku Urzędu Gminy Janów będącej własnością Gminy Janów przeznaczonej do najmu na okres od 01.03.2018 roku do 30.11.2020 roku.