Szkoła Podstawowa w Lusławicach jest jednostką organizacyjną Gminy Janów.