Uchwała Nr 217/XXXVI/2005 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów

W załączeniu zamieszczony jest pełny tekst uchwały Rady Gminy w Janowie nr  217 w sprawie "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy JANÓW"

Załączniki graficzne (nr1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ) ze względu na dużą objętość poszczególnych plików (łącznie ponad 150 MB) są dostępne w pokoju Rady Gminy w Janowie.

Załączniki nr 9, 10, 11 są w załączeniu.