główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2005 ROK

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2005 ROK

 

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota subwencji

758

 

Różne rozliczenia

5.290.897,00

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3.181.699,00

 

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2.109.198,00

 

 

RAZEM SUBWENCJE

5.290.897,00