główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2004 ROK

 

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota Subwencji

775

 

Różne Rozliczenia

5 101 103

 

75801

Część Oświatowa Subwencji Ogólnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

3 138 752

 

75802

Część Podstawa Subwencji Ogólnej dla Gmin

1 962 351

Razem Subwencje

5 101 103