główna zawartość

Uchwały XV Sesji Rady Gminy w Janowie z dnia 13 sierpnia 2019 roku

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne kategorie:
Uchwała Nr 91/XV/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr 90/XV/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
Uchwała Nr 89/XV/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr 88/XV/19 w sprawie zrefundowania Spółdzielni Socjalnej ZŁOTA JURA w Złotym Potoku kosztów lustracji
Uchwała Nr 87/XV/19 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
Uchwała Nr 86/XV/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1039 S Żuraw - Lipnik
Uchwała Nr 85/XV/19 w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
Uchwała Nr 84/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla placu Grunwaldzkiego i placu Jana Pawła II w miejscowości Janów
Uchwała Nr 83/XV/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 213/2 przy ul. Szkolnej w miejscowości Janów
Uchwała Nr 82/XV/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Janów, gm. Janów ul. Częstochowska 1 z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie 02-515
Uchwała Nr 81/XV/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XIV/19 Rady Gminy Janów z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Janowie
Uchwała Nr 80/XV/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 72/XIII/19 Rady Gminy Janów z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Piasku
Uchwała Nr 79/XV/19 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody