główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2019 ROK

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2019 ROK

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

 5 054 809,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 725 834,00

RAZEM SUBWENCJE

8 780 643,00