główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 18/IV/18 Rady Gminy Janów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Nr 18/IV/18
Rady Gminy Janów

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z dnia 9 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Janów
uchwala:

§ 1. 1. Powołać spośród członków Rady Gminy skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

- Pan Franciszek Cieśliński

- Pan Marcin Kozak

- Pani Alfreda Mendakiewicz

- Pan Michał Szczepanik

- Pan Rafał Tomza

2. Wybrać Pana Marcina Kozaka na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

3. Wybrać Pana Rafała Tomzę na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów


Ewa Ucieklak