główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 5/II/18 Rady Gminy Janów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów

UCHWAŁA NR 5/II/18
RADY GMINY JANÓW
z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 18a ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Powołać do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Janów następujące osoby:
1) Andrzej Grzesiak
2) Jacek Lampa
3) Paweł Stefaniak
4) Michał Szczepanik
5) Rafał Tomza

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów
/-/ Ewa Ucieklak