główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 1/ I /18 Rady Gminy Janów z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów

Uchwała Nr 1/ I /18
Rady Gminy Janów z dnia 20 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1

Wybrać po przeprowadzeniu tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Janów radną Ewę Ucieklak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Radna Senior
/-/ Alfreda Mendakiewicz