główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 170/XXIX/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr 170/XXIX/2004

Rady Gminy w Janowie

z dnia 30 grudnia 2004 roku.

 

 

 

w sprawie : przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Janowie.

 

 

 

            Na podstawie art. 21. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

 

 

Rada Gminy uchwala:

 

 

§ 1

 

 

Przyjąć rezygnację Pani Małgorzaty Janikowskiej z członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/