główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2018 ROK

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2018 ROK

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

 5 472 010,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 080 141,00

RAZEM SUBWENCJE

8 552 151,00