główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 122/XXIV/2004 Rady Gminy w Janowie z dnia 20 lipca 2004 roku.

Uchwała Nr. 122/XXIV/2004
Rady Gminy w Janowie
z dnia 20 lipca 2004 roku

 

 

w sprawie: powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 

Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - prawo o aktach stanu
cywilnego ( Dz.U. Nr.36 póz. 180 z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy Janów uchwala :

 

§ 1

 

Powołać Panią Magdalenę Stachurską na zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

§2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Janów

/Sławomir Krzyształowski/