główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2017 ROK

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2017 ROK

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

 4 759 665,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 134 002,00

RAZEM SUBWENCJE

7 893 667,00