główna zawartość
artykuł nr 1

Subwencje przyjęte do budżetu na 2016 rok

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2016 ROK

 

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

 4 688 913,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 930 835,00

RAZEM SUBWENCJE

7 619 748,00