główna zawartość
artykuł nr 1

Subwencje przyjęte do budżetu gminy Janów

 

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

 

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

 4 575 877,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 740 509,00

RAZEM SUBWENCJE

7 316 386,00