główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 2/ I /14 Rady Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów

Uchwała Nr 2/ I /14
Rady Gminy Janów
z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1

Wybrać po przeprowadzeniu tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janów radnego Józefa Kaweckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Janów

/-/ Stefan Zatoński