główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 1/ I /14 Rady Gminy Janów z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów

Uchwała Nr 1/ I /14
Rady Gminy Janów
z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janów

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1

Wybrać po przeprowadzeniu tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Janów radnego Stefana Zatońskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Radna Senior

/-/ Alina Kaczmarek