główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2014 ROK

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2014 ROK

 

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

 4 469 780,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 480 231,00

RAZEM SUBWENCJE

6 950 011,00