główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2013 ROK

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2013 ROK

 

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

 4 527 601,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 463 599,00

RAZEM SUBWENCJE

6 991 200,00