główna zawartość
artykuł nr 1

Rok 2012

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2012 ROK

 

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

 4 581 666,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 741 761,00

RAZEM SUBWENCJE

7 323 427,00