główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za I kwartał 2011 roku.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2011 r.

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody

 19 535 005,11

4 119 424,32

21,1

Wydatki

20 745 227,11

3 905 323,50

18,8

Deficyt

1 210 222,00

-

 

Nadwyżka

-

214 100,82