główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2011 ROK

 

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

 4 376 974,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 566 732,00

RAZEM SUBWENCJE

6 943 706,00