główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt budżetu na 2011 rok.

PROJEKT BUDŻETU GMINY JANÓW

Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 430/2010 w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 430/2010 r. - Plan dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 430/2010 r. - Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 430/2010 r. - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 430/2010 r. - Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 430/2010 r. - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na 2011 rok

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 430/2010 r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 430/2010 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 430/2010 r. - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 rok

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 430/2010 r. - Dotacje podmiotowe na 2011 rok

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 430/2010 r. - Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 430/2010 r. - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2011 rok