główna zawartość
artykuł nr 1

Zmiany budżetowe

 

UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE BUDŻET:


Uchwała Nr 294/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 25 marca 2010 roku.
Uchwała Nr 293/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 292/XXXIV/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 283/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 282/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:zmiany Uchwały Nr 270/XXXII/10 Rady Gminy w Janowie z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 281/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.
Uchwała Nr 280/XXXIII/10 Rady Gminy w Janowie w sprawie:zmiany budżetu Gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCE BUDŻET:

 

Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 409/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 408/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 407/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 406/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 404/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 403/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 402/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 401/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 400/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 399/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 397/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 394/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 393/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 391/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 390/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 388/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 387/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 386/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 382/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 381/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 378/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 378/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 377/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 376/2010 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy w Janowie Nr 375/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 370/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 369/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 368/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 367/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 364/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 363/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 362/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 361/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 360/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 359/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 357/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 356/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 355/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 354/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 353/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 351/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 350/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 349/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 348/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 344/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 343/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 342/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 341/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 340/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 339/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 338/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 337/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 336/2010 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 335/2010 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Gminy Janów na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 334/2010 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 333/2010 w sprawie: planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2010 rok