główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za III kwartał 2010 roku.

Wykonanie budżetu za III kwartał 2010 r.

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody

16 341 598,42

10 581 108,27

64,7

Wydatki

18 847 407,42

12 576 125,18

66,7

Deficyt

2 505 809,00

1 995 016,91

 

Nadwyżka

-

 -