główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za I kwartał 2010 roku.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2010 r.

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody

16 352 516 ,01

3 802 460,21

18,3

Wydatki

18 858 325,01

4 598 455,61

13,5

Deficyt

2 505 809,00

795 995,40

 

Nadwyżka

-

-