główna zawartość
artykuł nr 1

 

Rada Gminy w Janowie w dniu 29 kwietnia 2010 roku
Uchwałą Nr 298/XXXIV/2010 zatwierdziła
sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2009
oraz udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2009
 
Informacje szczegółowe
dotyczące sprawozdania finansowego
za 2009 rok