główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2009 ROK

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2009 ROK

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

4 066 428,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 727 208,00

RAZEM SUBWENCJE

6 793 636,00