główna zawartość
artykuł nr 1

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2010 ROK

SUBWENCJE PRZYJĘTE DO BUDŻETU NA 2010 ROK

 

 

Nazwa

Kwota subwencji

subwencja oświatowa

 4 194 279,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 728 777,00

RAZEM SUBWENCJE

6 923 056,00