główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za 2008 rok.

Rada Gminy w Janowie w dniu 29 kwietnia 2009 roku
Uchwałą Nr 214/XXIV/2009 zatwierdziła
sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2008
oraz udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2008

 

Informacje szczegółowe
dotyczące sprawozdania finansowego
za 2008 rok
 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ Zespół Ośrodków Zdrowia gminy Janów za 2008 rok