główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie budżetu za I kwartał 2009 roku.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2009 r.

 

Plan

Wykonanie

%

Dochody

20 321 062,00

3 718 441,96

18,3

Wydatki

23 507 383,00

3 171 811,71

13,5

Deficyt

3 186 321,00

-

 

Nadwyżka

-

546 630,25