Uchwały Rady Gminy podjęte w IV kwartale 2003 roku

Nr.58/XIII/03 z dnia 2.10.2003 r.w sprawie : powołania Rady Społecznej przy Zespole Ośrodków Zdrowia Gminy Janów

Nr.59/XIII/03 z dnia 2.10.2003 r.w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów

Nr.60/XIII/03 z dnia 2.10.2003 r.w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Nr.61/XIII/03 z dnia 2.10.2003 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2003 r.

Nr.62/XIV/03 z dnia 30.10.2003 r.w sprawie : odwołania Skarbnika Gminy Janów

Nr.63/XIV/03 z dnia 30.10.2003 r.w sprawie : wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2004 - 2007

Nr.64/XIV/03 z dnia 30.10.2003 r.w sprawie : wyboru ławnika do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Częstochowie na kadencję 2004 - 2007

Nr.65/XIV/03 z dnia 30.10.2003 r.w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy Janów

Nr.66/XIV/03 z dnia 30.10.2003 r.w sprawie : uchwalenia statutów Sołectw Gminy

Nr.67/XIV/03 z dnia 30.10.2003 r.w sprawie : upoważnienia Wójta Gminy do przejęcia nieruchomości położonych w miejscowości Janów oraz Lgoczanka

Nr.68/XIV/03 z dnia 30.10.2003 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.280/XLII/02 Rady Gminy w Janowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów

Nr.69/XIV/03 z dnia 30.10.2003 r.w sprawie : zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli

Nr.70/XIV/03 z dnia 30.10.2003 r.w sprawie : nadania nazwy drodze gminnej DG 1070 w Złotym Potoku , gminie Janów

Nr.71/XV/03 z dnia 9.12.2003 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2003 rok

Nr.72/XV/03 z dnia 9.12.2003 r.w sprawie : zmiany klasyfikacji budżetowej

Nr.73/XV/03 z dnia 9.12.2003 r.w sprawie : ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2003 rok

Nr.74/XV/03 z dnia 9.12.2003 r.w sprawie : podatku od środków transportu

Nr.75/XV/03 z dnia 9.12.2003 r.w sprawie : nadania nazwy ulicom w miejscowości Ponik w gminie Janów

Nr.76/XV/03 z dnia 9.12.2003 r.w sprawie : zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Janowie za dopłatą

Nr.77/XV/03 z dnia 9.12.2003 r.w sprawie : przystąpienia Gminy Janów do stowarzyszenia pod nazwą Częstochowska Organizacja Turystyczna

Nr.78/XV/03 z dnia 9.12.2003 r.w sprawie : podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w 2004 roku inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

Nr.79/XV/03 z dnia 9.12.2003 r.w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Nr.80/XV/03 z dnia 9.12.2003 r.w sprawie : podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Janów o przeznaczeniu środków finansowych w 2004 roku na ścieżkę rowerową Złoty Potok - Ostrężnik

Nr.81/XVI/03 z dnia 30.12.2003 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2003 rok

Nr.82/XVI/03 z dnia 30.12.2003 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2003 rok

Nr.83/XVI/03 z dnia 30.12.2003 r.w sprawie : podatku od środków transportu