Uchwały Rady Gminy podjęte w III kwartale 2003 roku

Nr.46/X/03 z 10.07.2003 r. w sprawie : celów rozwoju i kierunków polityki przestrzennej określonej w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów"

Nr.47/X/03 z 10.07.2003 r.w sprawie : nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych dróg położonych we wsi Złoty Potok

Nr.48/X/03 z 10.07.2003 r. w sprawie :zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Nr.49/X/03 z 10.07.2003 r.w sprawie : zmiany Uchwały Nr.128/XXI/00 Rady Gminy w Janowie z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr.114/XIX/00 Rady Gminy w Janowie

Nr.50/X/03 z 10.07.2003 r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr.8/III/02 Rady Gminy w Janowie w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych komisji stałych Rady Gminy w Janowie

Nr.51/XI/03 z 12.09.2003 r.w sprawie : zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2003 rok

Nr.52/XI/03 z 12.09.2003 r.w sprawie : nadania nazwy - Plac Jana Pawła II - w Janowie

Nr.53/XI/03 z 12.09.2003 r.w sprawie : wieloletniego programu inwestycyjnego

Nr.54/XI/03 z 12.09.2003 r. w sprawie : nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej ( drogi ) położonej we wsi i gminie Janów

Nr.55/XI/03 z 12.09.2003 r.w sprawie : nadania nazw ulicom w miejscowości Śmiertny Dąb w gminie Janów 

Nr.56/XI/03 z 12.09.2003 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectw

Nr.57/XI/03 z 12.09.2003 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy Janów